รับยิงแอดโฆษณา จาก

  • บริการ Google Ads

  • Facebook Ads

  • Line Ads

เริ่มต้น 20,000 บาท บริษัทรับทำ SEO บริการโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ ติดหน้าแรก Google

Facebook Ads

Facebook Ads สำคัญอย่างไร?

Facebook Ads เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่ใช้ในเครือข่ายสังคมของ Facebook เพื่อโปรโมทธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยสามารถโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างแม่นยำ โดยมีตัวเลือกการโฆษณาแบบต่าง ๆ เช่น โฆษณาในฟีดข่าว โฆษณาในไอน์บ็อก (ที่อยู่ด้านข้างของหน้าจอ) หรือโฆษณาใน Messenger ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Facebook Ads ยังมีเครื่องมือการวิเคราะห์และวัดผลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและปรับปรุงการโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้อีกด้วย

บริษัทรับทำ SEO บริการโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ ติดหน้าแรก Google

Google Ads

Google Ads คืออะไร?

Google Ads เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่ให้โอกาสให้กับธุรกิจทุกขนาดที่โฆษณาสินค้าหรือบริการของพวกเขาผ่านการค้นหาของ Google โดยการใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ โฆษณาของคุณจะปรากฏในผลการค้นหาของ Google หรือบนเว็บไซต์พันธมิตรของ Google และธุรกิจสามารถเลือกวิธีการโฆษณาแบบต่าง ๆ เช่น โฆษณาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ และสามารถกำหนดงบประมาณและวิธีการชำระเงินตามผลการโฆษณาได้เช่นกัน เนื่องจากการโฆษณาผ่าน Google AdWords เป็นการโฆษณาที่เป้าหมายตามคำค้นหา จึงมักจะมีโอกาสสร้างการเข้าชมเว็บไซต์หรือการขายสินค้าบริการได้มากขึ้น เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของธุรกิจในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

บริษัทรับทำ SEO บริการโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ ติดหน้าแรก Google

Line Ads

Line Ads หมายถึงอะไร?

Line ads หมายถึง โฆษณาที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับใช้ในแพลตฟอร์ม Line เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการ โดยโฆษณาเหล่านี้สามารถประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ หรือแม้กระทั่งวิดีโอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ Line และชักชวนให้พวกเขาเข้าชมหรือทำรายการเช่นการซื้อสินค้าหรือการลงทะเบียนในเว็บไซต์ การโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Line เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มยอดขายหรือการเผยแพร่แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ใช้ Line ได้ดีขึ้น

บริษัทรับทำ SEO บริการโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ ติดหน้าแรก Google